เชิญประชาชนทั่วไปร่วมโครงการประดิษฐดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ให้พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทุกวันอังคาร ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไป

ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลวังเหนือ