เชิญประชาชนทั่วไปและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง (ทำน้ำยากันยุงสมุนไพรตะไคร์หอม ) วันที่ 20 มิถุนายน 2560

ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดกำหนดการ