เทศบาลตำบลวังเหนือขอเชิญน้อง ๆ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 -12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์อำเภอวังเหนือ และท่านใดที่มีความประสงค์จะสนับสนุนของขวัญของรางวัลให้กับเด็ก ๆ สามารถติดต่อมอบของขวัญของรางวัลได้ที่ งานธุรการ ชั้น 2 เทศบาลตำบลวังเหนือ หรือ โทร 054-279067 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 ทางเทศบาลตำบลวังเหนือจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้