เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2564

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2563

คลิกเพื่อดูเอกสาร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2562

คลิกเพื่อดูเอกสาร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2561

คลิกเพื่อดูเอกสาร