เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2564

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2563

คลิกเพื่อดูเอกสาร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2566

คลิกเพื่อดูเอกสาร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565

คลิกเพื่อดูเอกสาร