เทศบัญญัติงบประมาณราชจ่ายประจำปีงบประมาณ  2562

 

เทศบัญญัติส่วนที่4.2562

เทศบัญญัติส่วนที่3.2562

เทศบัญญัติส่วนที่2.2562

เทศบัญญัติส่วนที่1.2562