เทศบาลตำบลวังเหนือ ได้จัดโครงการเต้นแอโรบิค จึงขอเชิญ พ่อแม่พี่น้อง ในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ และพื้นที่ไกล้เคียงออกมาเต้นโรบิคเพื่อสุขภาพ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์

ณ.ลานภูมิทัศน์เทศบาลตำบลวังเหนือ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป