เทศบาลตำบลวังเหนือดำเนินงานสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2561 ณ.ลานภูมิทัศน์เทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง