จากสถานการณ์ปัญหาปริมาณขยะที่มีมากขึ้นในทุกๆวัน ในพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือร้าน Dew Coffee ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกภายในพื้นที่จึงร่วมรณรงค์การลดปริมาณขยะในพื้นที่ ด้วยการลดปริมาณการใช้แก้วและหลอดพลาสติกจากการซื้อเครื่องดื่มภายในร้าน หากนำแก้วมาเองลูกค้าจะได้รับส่วนลด 2 บาท/แก้ว เมื่อซื้อเครื่องดื่มเย็นหรือปั่น เมนูใดก็ได้ร้าน Dew Coffee ตั้งอยู่ถนนขุนวัง เวลาเปิด-ปิดวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.30 น. – 16.00 น.วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 11.00 น. – 15.00 น.ทางเทศบาลตำบลวังเหนือ ต้องขอขอบคุณร้าน Dew Coffee มา ณ โอกาสนี้ ที่ร่วมมือในการลดปริมาณขยะ เพื่ออำเภอวังเหนือของเรา.