เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับชุมชนแพะใต้พัฒนา ปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  12  สิงหาคม 2561