เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกันพัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 5