เทศบาลตำบลวังเหนืออบรมหลักสูตร ชินนสาสมาธิ1 ( สมาธิชนะใจตนเอง)

ณ.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ