ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และล้างทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนการสอนใน

ศูนย์เด็กเล็ก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID -19)