ออกให้ความช่วยเหลือราษฏรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เหตุน้ำป่าไหลหลาก

โดยทำการซ่อมลำเหมืองที่ขาด ณ ชุมชนแพะใต้พัฒนา

 

By | 2019-09-03T03:31:03+00:00 August 29th, 2019|ตำบลสุขภาวะ|