ด้วยเทศบาลตำบลวังเหนือ ได้จัดตั้งที่อ่านหนังสือประจำเทศบาลตำบลวังเหนือ ”บ้านรักการอ่าน ”

เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ จึงขอประชาสัมพันธ์ร่วมบริจาคหนังสือเก่าสภาพดี

โดยสามารถบริจาคได้ที่งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ ได่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป