วันที่ 1 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ และประชาชนทั่วไปร่วมกันทำบุญตักบาตร            ข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562

By | 2019-01-03T09:16:30+00:00 January 1st, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|