ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนขุนวังสามัคคี(ลำเหมืองกลางหน้าโรงสี)e-bidding

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างคสล.ชุมชนขุนวังสามัคคี(ลำเหมืองกลางหน้าโรงสี)e-bidding

แบบแจ้งเงื่อนไขใบแนบสรุปราคาก่อสร้าง คสล.ชุมชนขุนวังสามัคคี(ลำเหมืองกลางหน้าโรงสี)e-bidding

ตาราง ปปช.(750,000)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา