ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างคสล.ชุมชนขันหอมสัมพันธ์ ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวริมวัง

แบบแจ้งเงื่อนไขใบแนบสรุปราคาก่อสร้าง คสล.ชุมชนขันหอมสัมพันธ์ ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวริมวัง

แบบสรุปราคาก่อสร้างคสล.ชุมชนขันหอมสัมพันธ์ ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวริมวัง

ตาราง ปปช.(154,000)