โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ หมู่ 4 ชุมชนทรัพย์เจริญ

 

ประกาศ(อาคารผู้สูงอายุ)

ราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

By | 2018-08-02T10:02:53+00:00 August 2nd, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|