โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลวังเหนือ หมู่ 4 ชุมชนทรัพย์เจริญ

 

ประกาศ(อาคารผู้สูงอายุ)

ราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

By | 2018-08-24T02:40:07+00:00 August 23rd, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|