โครงการขยายเครื่องเสียงในชุมชนขุนวังสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการขยายเครื่องเสียงในชุมชนขุนวังสามัคคี

ประกาศผู้ชนะโครงการขยายเครื่องเสียงในชุมชนขุนวังสามัคคี