โครงการขยายเครื่องเสียงในชุมชนสัมพันธ์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการขยายเครื่องเสียงในชุมชนสัมพันธ์พัฒนา

ประกาศผู้ชนะโครงการขยายเครื่องเสียงในชุมชนสัมพันธ์พัฒนา