วันที่ 7 ก.ค. 61 โรงพยาบาลวังเหนือจัดอบรมโครงการทักษะชีวิตท้องไม่พร้อม / เอดส์ /เพศ และยาเสพติด ให้แก่             สภาเด็กเทศบาลตำบลวังเหนือและเครือข่ายสภาเด็ก 3 ตำบล โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลวังเหนือร่วมสนับสนุนและเทศบาลตำบลวังเหนืออนุเคราะห์สถานที่จัดอบรม

 

By | 2018-07-10T08:29:16+00:00 July 10th, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์|