กศน.ตำบลวังหนือร่วมเทศบาลตำบลวังเหนือ

จัดโครงการเพาะเห็ดโคน เห็ดฟาง ในโฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย
#ขอขอบคุณกศน.ตำบลวังหนือเเละวิทยากร ที่นำกิจกรรมดีๆมาจัดให้กับผู้สูงอายุ

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES