โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกชุมชนสัมพันธ์พัฒนา (ทางขึ้นโรงฆ่าสัตว์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการประเภทงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม

รายการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ประกาศผู้ชนะเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ชุมชนสัมพันธ์พัฒนา