กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ วันนี้ จัดทำก๋วยสลาก เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับป้ออุ้ยแม่อุ้ย ท่านใดที่สนใจก๋วยสลาก

สามารถติดต่อซื้อได้ที่โรงเรียนผู้สูงอายุ หรือที่ วัดขันหอม ในราคาอันละ 10 บาท