โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย 2017-06-22T16:36:22+00:00

โฮงเฮียนป้ออุ้ย แม่อุ้ย

พัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรม โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย

เทศบาลตำบลวังเหนือขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังเหนือ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือรับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นฯ

เทศบาลตำบลวังเหนือได้รับประกาศเกียรติคุณ [...]

พัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรรม

ขอขอบคุณการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลวังเหนือ [...]

ศพอส.รับโลห์ประกาศเกียรติคุณ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ [...]

พัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

ขอขอบพระคุณคณะทีมแพทย์แผนไทย [...]

งานกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

พัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมโครงการมหกรรมสุขภาพครั้งที่ 8

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมงานมหกรรมสุขภาพครั้งที่ [...]

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ [...]

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ [...]

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

ขอขอบคุณทีมแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลวังเหนือได้มาสอนนวดและตรวจสุขภาพให้กับ [...]

พัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะทันตแพทย์โรงพยาบาลวังเหนือมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของผู้สูงอายุมอบชุดทดลองพร้อมอุปกรณ์แปรงฟันให้กับผู้สูงอายุคนละ [...]

พัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะทันตแพทย์  [...]

สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวป้ออุ้ยแม่อุ้ย

👩‍❤️‍💋‍👩👩‍❤️‍👨👩‍👩‍👧โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย.. [...]