โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย 2017-06-22T16:36:22+00:00

โฮงเฮียนป้ออุ้ย แม่อุ้ย

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ [...]

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ [...]

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

ขอขอบคุณทีมแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลวังเหนือได้มาสอนนวดและตรวจสุขภาพให้กับ [...]

พัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะทันตแพทย์โรงพยาบาลวังเหนือมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของผู้สูงอายุมอบชุดทดลองพร้อมอุปกรณ์แปรงฟันให้กับผู้สูงอายุคนละ [...]

พัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะทันตแพทย์  [...]

สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวป้ออุ้ยแม่อุ้ย

👩‍❤️‍💋‍👩👩‍❤️‍👨👩‍👩‍👧โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย.. [...]

โครงการเพาะเห็ดโคน เห็ดฟาง ในโฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย

กศน.ตำบลวังหนือร่วมเทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

อบรมสุขภาพผู้สูงอายุ โดย กศน.วังเหนือ

อบรมสุขภาพผู้สูงอายุ [...]