เทศบาลตำบลวังเหนือ ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ
วัดขันหอม