23 02, 2018

แผนปราบปรามทุจริตส่วน3(มิติ4)

By | 2018-02-23T10:09:04+00:00 February 23rd, 2018|แผนปราบปรามทุจริต|

แผนปราบปรามทุจริตส่วน3(มิติ4) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

23 02, 2018

แผนปราบปรามทุจริตส่วน3(มิติ3)

By | 2018-02-23T10:06:23+00:00 February 23rd, 2018|แผนปราบปรามทุจริต|

แผนปราบปรามทุจริตส่วน3(มิติ3) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

23 02, 2018

แผนปราบปรามทุจริตส่วน3(มิติ2)

By | 2018-02-23T10:05:15+00:00 February 23rd, 2018|แผนปราบปรามทุจริต|

แผนปราบปรามทุจริตส่วน3(มิติ2) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

23 02, 2018

แผนปราบปรามทุจริตส่วน3(มิติ1)

By | 2018-02-23T10:04:29+00:00 February 23rd, 2018|แผนปราบปรามทุจริต|

แผนปราบปรามทุจริตส่วน3(มิติ1) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

23 02, 2018

แผนปราบปรามทุจริต ส่วนที่1

By | 2018-02-23T09:58:23+00:00 February 23rd, 2018|แผนปราบปรามทุจริต|

แผนปราบปรามทุจริต ส่วนที่ 1ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

22 02, 2018

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนขุนวังสามัคคี(ลำเหมืองกลางหน้าโรงสี) หมู่ 4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2018-02-23T04:02:43+00:00 February 22nd, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนขุนวังสามัคคี(ลำเหมืองกลางหน้าโรงสี)e-bidding แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างคสล.ชุมชนขุนวังสามัคคี(ลำเหมืองกลางหน้าโรงสี)e-bidding แบบแจ้งเงื่อนไขใบแนบสรุปราคาก่อสร้าง คสล.ชุมชนขุนวังสามัคคี(ลำเหมืองกลางหน้าโรงสี)e-bidding ตาราง ปปช.(750,000)

Load More Posts