About kongtakoon komonlod

This author has not yet filled in any details.
So far kongtakoon komonlod has created 323 blog entries.
27 03, 2019

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

By | 2019-04-02T04:07:41+00:00 March 27th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนประชาภิรมย์  และชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี  

25 03, 2019

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

By | 2019-04-02T03:32:25+00:00 March 25th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนขันหอมสัมพันธ์ ซอย 3  

22 03, 2019

กองสาธารณสุขดำเนินกิจกรรม 3 ข

By | 2019-04-02T03:23:53+00:00 March 22nd, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรม 3 ข. ออกรวบรวมขยะพลาสติกตามร้านค้าในพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือที่เข้าร่วมโครงการ      

22 03, 2019

พัฒนาชุมชนดำเนินโครงการศึกษาเรียนรู้และดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

By | 2019-04-02T03:06:08+00:00 March 22nd, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

เทศบาลตำบลวังเหนือดยงานพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการศึกษาเรียนรู้และดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ฝีกอบรมทำไม้กวาดดอกหญ้า ณ.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนห้วยข่อย    

21 03, 2019

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

By | 2019-04-02T02:55:48+00:00 March 21st, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบซ่อมไฟฟ้าสาธาณะชุมชนห้วยข่อย และยกโคมเสาไฟชุมชนทรัพย์เจริญ  

20 03, 2019

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัคร ฯ

By | 2019-03-20T07:36:45+00:00 March 20th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ตามที่เทศบาลตำบลวังเหนือ ได้แก้ไขประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของเทศบาลไปแล้ว                  ตามประกาศลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เนื่องจากเทศบาลตำบลวังเหนือติดภารกิจทางราชการและเพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง ฯ จึงขอแก้ไขความในข้อ 4 ของประกาศดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    

Load More Posts