17 01, 2018

ศปง.ยาสูบ ทต.วังเหนือ วันเด็ก 61

By |2018-01-17T07:12:13+00:00January 17th, 2018|การควบคุมการบริโภคยาสูบ, ข่าวเด่นประจำเดือน|

ศปง.ยาสูบ ทต.วังเหนือร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กเเห่งชาติ ทต.วังเหนือ ณ หอประชุมเอนกประสงค์อำเภอวังเหนือ รณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ในเด็กเเละเยาวชน สร้างกิจกรรมด้วยการระบายสีออมสิน สวมมาสคอตสร้างความสนุก ให้เเก่เด็กเเละเยาวชน

11 07, 2017

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมโรงเรียนวังเหนือวิทยา #เดินรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก

By |2017-07-11T08:04:01+00:00July 11th, 2017|การควบคุมการบริโภคยาสูบ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมโรงเรียนวังเหนือวิทยา #เดินรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก                                                                             [...]

14 05, 2017

การติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ ตามกฎหมาย

By |2017-07-14T03:35:55+00:00May 14th, 2017|การควบคุมการบริโภคยาสูบ, ข่าวประชาสัมพันธ์|

สถานที่ใดมีสติ๊กเกอร์ระบุว่าเป็น “เขตปลอดบุหรี่” สถานที่นั้นควรจะต้องได้รับการพิทักษ์ให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และควันบุหรี่อย่างสิ้นเชิง            ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. อธิบายว่า ประชาชนยังคงได้รับควันบุหรี่มือสองในสถานที่สาธารณะโดยเฉพาะที่ตลาดสดหรือ ตลาดนัด สถานบริการขนส่งสาธารณะ และร้านอาหาร ตามลำดับ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมุ่งเน้นการให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และรณรงค์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่          สำหรับพื้นที่ปลอดบุหรี่ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 มี 5 สถานที่หลัก ได้แก่ 1. พื้นที่ในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 2. พื้นที่เปิดโล่งแต่มีหลังคา ได้แก่ ส่วนให้บริการอาหารของร้านอาหารไม่ติดเครื่องปรับอากาศ จุดรอรถโดยสาร 3. พื้นที่เปิดโล่งไม่มีหลังคา ได้แก่ สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา สถานที่สาธารณะ สนามเด็กเล่น 4. ตลาด ทั้งที่ตั้งเป็นประจำ [...]

Load More Posts