11 04, 2021

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By |2021-04-11T06:13:29+00:00April 11th, 2021|การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล|

6.การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

11 04, 2021

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล

By |2021-04-11T05:59:08+00:00April 11th, 2021|การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล|

2.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

Load More Posts
Go to Top