8 01, 2021

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติก ซอย 1,2และ4 ชุมชนขุนวังสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2021-01-08T03:53:50+00:00January 8th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวท

28 12, 2020

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติก ชุมชนสัมพันธ์พัฒนา (ต่อจากทางขึ้นโรงสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2020-12-28T08:51:27+00:00December 28th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวท

24 12, 2020

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติก ชุมชนแม่เฮียวสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2020-12-24T05:06:35+00:00December 24th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผ

15 10, 2020

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารชุมชนห้วยข่อย

By |2020-10-15T08:33:30+00:00October 15th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารชุมชนห้วยข่อย พร้อมลานออกกำลังกาย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงอาคารชุมชนห้วยข่อย

8 10, 2020

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By |2020-10-15T09:21:21+00:00October 8th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561, แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560|

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2564

20 07, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2020-07-20T04:15:04+00:00July 20th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องโทรทัศน์

Load More Posts