2 09, 2019

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ชุมชนประชาภิรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2019-09-03T02:27:28+00:00 September 2nd, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ชุมชนประชาภิรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศถนนประชาภิรมย์

2 09, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา (หอถังสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2019-09-03T02:21:18+00:00 September 2nd, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา (หอถูงสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศหอถังสูง

28 08, 2019

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยข่อย โดยเฉพาะเจาะจง

By | 2019-08-29T04:45:51+00:00 August 28th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  3  บ้านห้วยข่อย โดยเฉพาะเจาะจง   2

28 08, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี

By | 2019-08-29T04:47:30+00:00 August 28th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี   (บ้านนายหล้า  มือแข็ง - บ้านนายสามารถ อยู่ป็นสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    

27 08, 2019

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านห้วยข่อย (ซอย 6 เส้นขึ้นวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2019-08-29T04:36:48+00:00 August 27th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่  3  บ้านห้วยข่อย (ซอย 6 เส้นขึ้นวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1

24 07, 2019

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)

By | 2019-07-24T07:59:49+00:00 July 24th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 รายงาน EG-p รายไตรมาส ที่ 3

Load More Posts