18 12, 2018

โครงการขยายเครื่องเสียงในชุมชน ขุนวังสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2018-12-27T04:07:35+00:00 December 18th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ไม่จัดหมวดหมู่|

โครงการขยายเครื่องเสียงในชุมชนขุนวังสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการขยายเครื่องเสียงในชุมชนขุนวังสามัคคี ประกาศผู้ชนะโครงการขยายเครื่องเสียงในชุมชนขุนวังสามัคคี    

18 12, 2018

โครงการขยายเครื่องเสียงในชุมชนสัมพันธ์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2018-12-27T04:02:46+00:00 December 18th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

โครงการขยายเครื่องเสียงในชุมชนสัมพันธ์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการขยายเครื่องเสียงในชุมชนสัมพันธ์พัฒนา ประกาศผู้ชนะโครงการขยายเครื่องเสียงในชุมชนสัมพันธ์พัฒนา

13 12, 2018

โครงการอาคารเก็บของเทศบาลตำบลวังเหนือ (อบต.วังเหนือเดิม)

By | 2018-12-17T04:03:58+00:00 December 13th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

โครงการอาคารเก็บของเทศบาลตำบลวังเหนือ (อบต.วังเหนือเดิม) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ประกาศผู้ชนะ

29 11, 2018

โครงการติดตั้งป้ายซอย ป้ายบอกทางแนะนำสถานที่

By | 2018-12-17T03:54:46+00:00 November 29th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

โครงการติดตั้งป้ายซอย ป้ายบอกทางแนะนำสถานที่ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประกาศผู้ชนะ  

Load More Posts