24 04, 2019

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายไตรมาส 1-2

By | 2019-04-24T07:10:54+00:00 April 24th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 1-2 รายงาน EG-p รายไตรมาส ที่ 1 ต.ค.61-ธ.ค. 61 รายงาน EG-p รายไตรมาส ที่ 2 ม.ค.62-มี.ค.62  

22 02, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกีฬาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2019-02-25T06:56:11+00:00 February 22nd, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกีฬาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 02, 2019

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 7 บ้านแม่เฮียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2019-02-21T06:36:40+00:00 February 18th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศท่อลอดเหลี่ยมบ้านแม่เฮียว

18 02, 2019

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนบ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2019-02-21T06:39:46+00:00 February 18th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนบ้านห้วยเกี๋ยง  หมู่ที่  1  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 02, 2019

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2019-02-13T09:32:17+00:00 February 13th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ชุมชนแพะใต้พัฒนา  หมู่ที่  5  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง   ประกาศ เอกสารการประกวดราคา

Load More Posts