21 05, 2019

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2019-06-11T04:26:45+00:00 May 21st, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    

21 05, 2019

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารป้องกันอาสาสมัครฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2019-06-11T04:55:55+00:00 May 21st, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารป้องกันอาสาสมัครฝ่ายพลเรือน  

21 05, 2019

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกชุมชนขันหอมสัมพันธ์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2019-06-11T07:04:37+00:00 May 21st, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกชุมชนขันหอมสัมพันธ์ (ต่อจากซอยโค้งบ้านพ่อจันทร์  สุวรรณอุต)

24 04, 2019

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายไตรมาส 1-2

By | 2019-04-24T07:10:54+00:00 April 24th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 1-2 รายงาน EG-p รายไตรมาส ที่ 1 ต.ค.61-ธ.ค. 61 รายงาน EG-p รายไตรมาส ที่ 2 ม.ค.62-มี.ค.62  

22 02, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกีฬาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2019-02-25T06:56:11+00:00 February 22nd, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกีฬาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 02, 2019

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 7 บ้านแม่เฮียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2019-02-21T06:36:40+00:00 February 18th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศท่อลอดเหลี่ยมบ้านแม่เฮียว

Load More Posts