15 10, 2020

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารชุมชนห้วยข่อย

By |2020-10-15T08:33:30+00:00October 15th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารชุมชนห้วยข่อย พร้อมลานออกกำลังกาย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงอาคารชุมชนห้วยข่อย

8 10, 2020

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By |2020-10-15T09:21:21+00:00October 8th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561, แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560|

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2564

20 07, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2020-07-20T04:15:04+00:00July 20th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องโทรทัศน์

14 07, 2020

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2020-07-14T09:01:21+00:00July 14th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมลา

14 07, 2020

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ โดยวิธรีเฉพาะเจาะจง

By |2020-07-14T08:56:53+00:00July 14th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร

Load More Posts