25 05, 2020

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

By |2020-05-25T07:19:57+00:00May 25th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อรถยนตเอกสาร ประกาศราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)​

7 05, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารชุมชนขุนวังสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2020-05-07T04:40:07+00:00May 7th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารชุมชนขุนวังสามัคคี

21 04, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านชุมชนป่าเหียงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2020-04-21T09:11:55+00:00April 21st, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

16 04, 2020

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนแม่เฮียวสามัคคี (ทางขึ้นไปบนวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2020-04-16T08:54:29+00:00April 16th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

15 04, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ชุมชนแพะใต้พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2020-04-15T06:53:35+00:00April 15th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงป

Load More Posts