5 11, 2019

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังโรงเรียนวังเหนือวิทยา

By | 2019-11-05T08:27:52+00:00 November 5th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

    ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังโรงเรียนวังเหนือวิทยา

17 10, 2019

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2019-10-17T09:36:23+00:00 October 17th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังโรงเรียนวังเหนือวิทยา (ทางเข้าชุมชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศเรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

11 10, 2019

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

By | 2019-10-11T08:40:56+00:00 October 11th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อรถบรรทุก

9 10, 2019

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บ้านแพะใต้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2019-10-10T08:01:45+00:00 October 9th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย  5  บ้านแพะใต้  หมู่ที่  5  ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศebiddingถนนบ้านแพะใต้

24 09, 2019

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเกี๋ยง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2019-09-24T04:22:39+00:00 September 24th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1  บ้านห้วยเกี๋ยง  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  

23 09, 2019

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก ซอย 5 บ้านแพะใต้

By | 2019-09-23T08:17:33+00:00 September 23rd, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย 5 บ้านแพะใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)ประกาศebidding   ประกาศebidding

Load More Posts