24 02, 2020

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ

By |2020-02-24T09:41:47+00:00February 24th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติก ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอ

7 02, 2020

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

By |2020-02-07T08:30:34+00:00February 7th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติก ซอย  2  ชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี ประกาศผู้ชนะ

5 11, 2019

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังโรงเรียนวังเหนือวิทยา

By |2019-11-05T08:27:52+00:00November 5th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

    ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังโรงเรียนวังเหนือวิทยา

17 10, 2019

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2019-10-17T09:36:23+00:00October 17th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังโรงเรียนวังเหนือวิทยา (ทางเข้าชุมชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศเรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

11 10, 2019

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

By |2019-10-11T08:40:56+00:00October 11th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อรถบรรทุก

9 10, 2019

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บ้านแพะใต้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2019-10-10T08:01:45+00:00October 9th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย  5  บ้านแพะใต้  หมู่ที่  5  ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศebiddingถนนบ้านแพะใต้

Load More Posts