16 04, 2020

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนแม่เฮียวสามัคคี (ทางขึ้นไปบนวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2020-04-16T08:54:29+00:00April 16th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

15 04, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน ชุมชนแพะใต้พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2020-04-15T06:53:35+00:00April 15th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงป

9 03, 2020

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ

By |2020-03-09T09:26:46+00:00March 9th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.เล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างห้องน้ำส ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขยายท่อลอดเหลี่ย

28 02, 2020

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคาโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก (ถนนสายขันหอม-บ้านแพะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2020-04-15T08:55:31+00:00February 28th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการถนนลาดยาแอสฟัลท์ติก ชุมชนขันหอมสัมพันธ์ (ถนนสายขันหอม-แพะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ประกาศ

24 02, 2020

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติก ชุมชนห้วยข่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2020-04-15T08:59:04+00:00February 24th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติก ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอ

Load More Posts