8 01, 2021

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

By |2021-01-08T04:41:51+00:00January 8th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ผลการสรรหาและเลือกสรร (พนักงานดับเพลิง)08012564

30 12, 2020

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

By |2020-12-30T04:20:18+00:00December 30th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

8 12, 2020

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

By |2020-12-09T02:18:04+00:00December 8th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(พนักงานดับเพลิง)

4 12, 2020

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

By |2020-12-04T02:36:07+00:00December 4th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

24 11, 2020

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง สโมสรพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ

By |2020-12-07T09:18:36+00:00November 24th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์|

  ประกาศเรื่องสโมสรพนักงานเทศบาล  

Load More Posts