19 03, 2019

กองสาธารณสุขฯออกตรวจร้านค้า

By | 2019-03-19T09:49:09+00:00 March 19th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

         ได้ดำเนินการออกตรวจสอบสถานที่สะสมอาหาร/สถานที่จำหน่ายอาหารและกิจการ            ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่่เทศบาลตำบลวังเหนือ  

19 03, 2019

งานป้องกัน ฯ ออกสำรวจให้ความช่วยเหลือเหตุวาตภัย

By | 2019-03-19T09:08:36+00:00 March 19th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

ออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 ในพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ  

18 03, 2019

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

By | 2019-03-19T09:32:40+00:00 March 18th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนห้วยข่อย    

15 03, 2019

กองช่างออกให้บริการด้านสาธาณะประโยชน์

By | 2019-03-18T08:29:17+00:00 March 15th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

 ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ตัดต้นไผ่ขวางถนน และซ่อมแซมถนนที่ชำรุดบริเวณชุมชนขันหอมสัมพันธ์        

15 03, 2019

งานป้องกันฯออกให้บริการด้านสาธาณะประโยชน์

By | 2019-03-18T08:14:39+00:00 March 15th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกให้บริการด้านสาธารณะประในพื้นที่รับผิดชอบ ล้างพระธาตุ,ล้านวัดทุ่งเป้า และออกฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดหมอกควันทางอากาศ    

15 03, 2019

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

By | 2019-03-15T03:43:52+00:00 March 15th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลวังเหนือ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    

Load More Posts