8 11, 2019

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

By | 2019-11-08T09:59:22+00:00 November 8th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ด้วยเทศบาลตำบลวังเหนือ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลในตำแหน่งที่ว่างลงประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ โทร.054-279067 ในวันและเวลาราชการ     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสร

6 11, 2019

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองช่าง ประชาสัมพันธ์โครงการ”แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี2562″

By | 2019-11-06T08:58:02+00:00 November 6th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำโครงการ "แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562 " เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถนำแบบบ้านของกรมโยธาฯไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ โดยแบบบ้านทุกแบบมีวิศวกรและสถาปนิกของกรมโยธาธิการและผังเมืองลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ โทร. 054-279067 หรือ 0631148615 ในวันและเวลาราชการ    

10 10, 2019

งานนิติการและกองช่าง ออกตรวจสอบรุกล้ำลำเหมืองสาธารณะ

By | 2019-10-10T09:02:46+00:00 October 10th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง|

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยงานนิติการและกองช่างออกตรวจสอบกรณีรุกล้ำลำเหมืองสาธารณะ  

8 10, 2019

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็ก

By | 2019-10-08T04:17:46+00:00 October 8th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, บ้านหลังที่สองของน้องน้อย|

ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีการศึกษา 2562 ขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ หรือโทรสอบถาม 054-279060 ในวันและเวลาราชการ  

8 10, 2019

พัฒนาชุมชนประชุมสภาเด็ก

By | 2019-10-08T03:08:10+00:00 October 8th, 2019|ข่วงละอ่อนเตียว, ข่าวประชาสัมพันธ์|

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยงานพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมสภาเด็กและคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กชุดใหม่  

Load More Posts