19 04, 2019

กองสาธารณสุขฯออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

By | 2019-04-19T08:11:10+00:00 April 19th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, ตำบลสุขภาวะ|

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-29 เมษายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้    

11 04, 2019

กองสาธารณสุขฯดำเนินกิจกรรม “ล้างตลาดสด”

By | 2019-04-11T10:14:10+00:00 April 11th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

"ล้างตลาด สะอาด ปราศจากโรค”เพื่อรณรงค์ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ ให้สะอาด ป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน และสุขภาพของพี่น้องประชาชนทุกคน

5 04, 2019

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ

By | 2019-04-05T09:33:38+00:00 April 5th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

2 04, 2019

งานป้องกันออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

By | 2019-04-02T03:58:44+00:00 April 2nd, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

ออกดับไฟป่าพื้นที่ป่า บริเวณถนนสายแม่ขะจาน-วังเหนือ

2 04, 2019

ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลวังเหนือ

By | 2019-04-02T02:25:38+00:00 April 2nd, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, คู่มือประชาชน|

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลวังเหนือ  รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน    

27 03, 2019

กองช่างออกให้บริการด้านสาธาณะประโยชน์

By | 2019-04-02T03:47:45+00:00 March 27th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

ออกให้บริการด้านสาธาณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบซ่อมไฟฟ้าสาธาณะชุมชนสัมพันธ์พัฒนาและ ชุมชนขุนวังสามัคคี ซอย 3  

Load More Posts