17 01, 2019

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

By | 2019-01-17T09:31:17+00:00 January 17th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าชุมชนแพะใต้พัฒนา และตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ  

12 01, 2019

เทศบาลตำบลวังเหนือจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

By | 2019-01-18T08:44:58+00:00 January 12th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

 เทศบาลตำบลวังเหนือจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  ณ.อาคารเอนกประสงค์อำเภอวังเหนือ      

9 01, 2019

เทศบาลตำบลวังเหนือเดินรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง

By | 2019-01-17T09:14:21+00:00 January 9th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, ตำบลสุขภาวะ|

 เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับ โรงพยาบาลวังเหนือ สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ,กศน.อำเภอวังเหนือ และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ”รณรงค์ แยกขยะก่อนทิ้ง”

9 01, 2019

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

By | 2019-01-17T06:56:11+00:00 January 9th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าชุมชนแพะใต้สามัคคี  

9 01, 2019

เทศบาลตำบลวังเหนือจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

By | 2019-01-17T08:44:57+00:00 January 9th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, ตำบลสุขภาวะ|

เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับ โรงพยาบาลวังเหนือ สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ,กศน.อำเภอวังเหนือ และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม "รณรงค์ แยกขยะก่อนทิ้ง  

7 01, 2019

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

By | 2019-01-07T08:25:25+00:00 January 7th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์|

                  เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ      โดยการต่อสายดับชุมชนขันหอมสัมพันธ์ และซ่อมลำโพงเสียงตามสายชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี  

Load More Posts