19 07, 2021

ขอขอบคุณกลุ่มนารีแดง เชียงใหม่ ที่มอบสิ่งของอุปโภค,ผัก,ผลไม้ เพื่อนำไปมอบให้ผู้กักตัวในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ

By |2021-07-19T04:46:26+00:00July 19th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

 ขอขอบคุณกลุ่มนารีแดง  เชียงใหม่ ที่มอบสิ่งของอุปโภค,ผักและผลไม้เพื่อนำไปมอบให้กับผู้กักตัวในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ  

16 07, 2021

มอบสิ่งของให้บุคคลผู้ถูกกักกันในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ

By |2021-07-19T03:08:49+00:00July 16th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

คณะผู้บริหารร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ ออกมอบสิ่งของให้กับบุคคลผู้ถูกกักกันเข้าข่ายผู้ติดเชื้อผู้เฝ้าระวังและสังเกตุอาการในพื้นที่ควบคุม ในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ  

24 05, 2021

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

By |2021-05-24T08:37:54+00:00May 24th, 2021|ข่าวประชาสัมพันธ์|

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ฯ

Load More Posts
Go to Top