3 09, 2019

งานป้องกัน ฯ ออกตรวจสอบเหตุน้ำป่าไหลหลาก

By | 2019-09-03T03:13:05+00:00 September 3rd, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

 ออกตรวจสอบเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่รับผิดชอบและนำรถบรรทุกน้ำออกสนับสนุนกับเทศบาลบ้านตำบลใหม่ เพื่อเข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลากเข้าบ้านเรือนราษฎร

30 08, 2019

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ

By | 2019-09-03T03:39:00+00:00 August 30th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

  ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ชุมชนแม่เฮียวสามัคคี บริเวณหน้าบ้านนายสุคำ มือแข็ง  

22 08, 2019

งานพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์

By | 2019-08-22T09:38:40+00:00 August 22nd, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนเข้มแข็งเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ ณ.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแม่เฮียวสามัคคี  

15 08, 2019

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ

By | 2019-08-15T08:22:34+00:00 August 15th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลวังเหนือ

8 08, 2019

พัฒนาชุมชนอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางในตระกร้า

By | 2019-08-15T08:01:22+00:00 August 8th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน|

 ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ( อบรมการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า ) ณ.ชุมชนขุนวังสามัคคี      

7 08, 2019

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ

By | 2019-08-15T08:07:30+00:00 August 7th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อสายไฟถนนชุมชนแม่เฮียว  

Load More Posts