4 10, 2019

กองสาธารณสุขออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ

By |2019-10-08T04:01:56+00:00October 4th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, ตำบลสุขภาวะ|

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือและอสม. ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ เขตเทศบาลตำบลวังเหนือ  

8 08, 2019

พัฒนาชุมชนอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางในตระกร้า

By |2019-08-15T08:01:22+00:00August 8th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน|

 ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ( อบรมการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า ) ณ.ชุมชนขุนวังสามัคคี      

1 08, 2019

เทศบาลตำบลวังเหนือรับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นฯ

By |2019-08-15T08:28:51+00:00August 1st, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

เทศบาลตำบลวังเหนือได้รับประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานดีเด่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และเข้าร่วมประกวดค่าว จ๊อย ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน ในงานมหกรรมของดีล้านนาภูมิปัญญาสูงวัย ในเขตภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

30 07, 2019

งานนิติการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี 2562

By |2019-08-22T09:41:25+00:00July 30th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง|

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ.ป่าไผ่คันทรีลอดจ์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่        

24 07, 2019

งานป้องกัน ฯ ดำเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

By |2019-08-16T04:22:30+00:00July 24th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, ตำบลสุขภาวะ|

ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ณ.วัดแม่เฮียว  

16 07, 2019

เทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการหล่อเทียนพรรษา

By |2019-08-16T09:28:47+00:00July 16th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน|

  เทศบาลตำบลวังเหนือดำเนินโครงการ"หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา" และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฯ ประจำปี 2562 ณ. วัดขันหอม เนื่องในวันเข้าพรรษา    

Load More Posts