2 04, 2019

ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลวังเหนือ

By | 2019-04-02T02:25:38+00:00 April 2nd, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, คู่มือประชาชน|

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลวังเหนือ  รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน    

29 09, 2018

งานนิติการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

By | 2018-09-20T09:30:23+00:00 September 29th, 2018|คู่มือประชาชน|

เทศบาลตำบลวังเหนือได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวังเหนือ,จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวังเหนือ ,แต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวังเหนือและแนวทางช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวังเหนือ    

20 06, 2017

การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

By | 2017-06-20T15:16:14+00:00 June 20th, 2017|คู่มือประชาชน|

คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง กระทรวงมหาดไทย   ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Load More Posts