3 09, 2019

งานป้องกัน ฯ ออกตรวจสอบเหตุน้ำป่าไหลหลาก

By | 2019-09-03T03:13:05+00:00 September 3rd, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

 ออกตรวจสอบเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่รับผิดชอบและนำรถบรรทุกน้ำออกสนับสนุนกับเทศบาลบ้านตำบลใหม่ เพื่อเข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลากเข้าบ้านเรือนราษฎร

30 08, 2019

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ

By | 2019-09-03T03:39:00+00:00 August 30th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

  ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ชุมชนแม่เฮียวสามัคคี บริเวณหน้าบ้านนายสุคำ มือแข็ง  

29 08, 2019

เทศบาลตำบลวังเหนือให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประเหตุอุทกภัย

By | 2019-09-03T03:31:03+00:00 August 29th, 2019|ตำบลสุขภาวะ|

ออกให้ความช่วยเหลือราษฏรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เหตุน้ำป่าไหลหลาก โดยทำการซ่อมลำเหมืองที่ขาด ณ ชุมชนแพะใต้พัฒนา  

28 08, 2019

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกตรวจสอบเหตุร้องเรียน

By | 2019-09-03T03:00:28+00:00 August 28th, 2019|ตำบลสุขภาวะ|

ได้รับแจ้งจากเจ้าของสวนสัตว์วังเหนือสวีทตี้ มีเศษขยะและดินโคลนไหลมาตามน้ำจากเหตุฝนตกหนัก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนดังกล่าวโดยการเก็บขยะ ที่ไหลมาตามน้ำและฉีดน้ำล้างดิน โคลน ข้างถนน และหน้าบ้านของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน        

22 08, 2019

งานพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์

By | 2019-08-22T09:38:40+00:00 August 22nd, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนเข้มแข็งเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ ณ.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแม่เฮียวสามัคคี  

20 08, 2019

พัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรม โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย

By | 2019-08-21T09:05:11+00:00 August 20th, 2019|ตำบลสุขภาวะ, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

เทศบาลตำบลวังเหนือขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังเหนือ ที่มาให้ความรู้เกี่ยวการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไวรัสซิก้าจ้า  

Load More Posts