9 01, 2019

เทศบาลตำบลวังเหนือเดินรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง

By | 2019-01-17T09:14:21+00:00 January 9th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, ตำบลสุขภาวะ|

 เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับ โรงพยาบาลวังเหนือ สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ,กศน.อำเภอวังเหนือ และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ”รณรงค์ แยกขยะก่อนทิ้ง”

9 01, 2019

เทศบาลตำบลวังเหนือจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

By | 2019-01-17T08:44:57+00:00 January 9th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, ตำบลสุขภาวะ|

เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับ โรงพยาบาลวังเหนือ สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ,กศน.อำเภอวังเหนือ และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม "รณรงค์ แยกขยะก่อนทิ้ง  

25 12, 2018

กองสาธารณสุขออกตรวจร้านค้าในพื้นที่อำเภอวังเหนือ

By | 2018-12-26T09:37:57+00:00 December 25th, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือออกตรวจและให้คำแนะนำร้านค้าในพื้นที่ ในงาน Clean Food Good taste และการขออนุญาตประกอบการที่ถูกต้อง

21 12, 2018

กองสาธารณสุขประชุมคณะกรรมการ สปสช

By | 2018-12-26T09:10:31+00:00 December 21st, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

เทศบาลตำบลวังเหนือประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลวังเหนือ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังเหนือ  

19 12, 2018

กองสาธารณสุข ฯ รณรงค์ลดการใช้

By | 2018-12-21T09:32:36+00:00 December 19th, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ, ไม่จัดหมวดหมู่|

เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับ รพ.วังเหนือ สำนักงานสาธารณสุขวังเหนือ กศน.วังเหนือร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ลำปางสะอาด ปราศจากโฟม” ณ บริเวณตลาดนัดวันพุธเพื่อให้ความรู้ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับโทษและอันตรายจากการใช้โฟมในการบรรจุอาหาร รวมถึงอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม    

18 12, 2018

กองสาธารณสุขฯประชุม อสม

By | 2018-12-18T09:10:59+00:00 December 18th, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

ดำเนินการประชุม อสม. ในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและปัญหาที่เกี่ยวข้องระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ อสม    

Load More Posts