29 05, 2019

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

By | 2019-05-30T07:06:37+00:00 May 29th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนขุนวัง    

19 04, 2019

กองสาธารณสุขฯออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

By | 2019-06-30T09:35:46+00:00 April 19th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, ตำบลสุขภาวะ|

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-29 เมษายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

11 04, 2019

กองสาธารณสุขฯดำเนินกิจกรรม “ล้างตลาดสด”

By | 2019-04-11T10:14:10+00:00 April 11th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

"ล้างตลาด สะอาด ปราศจากโรค”เพื่อรณรงค์ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ ให้สะอาด ป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน และสุขภาพของพี่น้องประชาชนทุกคน

2 04, 2019

งานป้องกันออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

By | 2019-04-02T03:58:44+00:00 April 2nd, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

ออกดับไฟป่าพื้นที่ป่า บริเวณถนนสายแม่ขะจาน-วังเหนือ

27 03, 2019

กองช่างออกให้บริการด้านสาธาณะประโยชน์

By | 2019-04-02T03:47:45+00:00 March 27th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

ออกให้บริการด้านสาธาณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบซ่อมไฟฟ้าสาธาณะชุมชนสัมพันธ์พัฒนาและ ชุมชนขุนวังสามัคคี ซอย 3  

27 03, 2019

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

By | 2019-04-02T04:07:41+00:00 March 27th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนประชาภิรมย์  และชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี  

Load More Posts