28 04, 2020

กองสาธารณสุขฯออกชี้แจงแนวทางมาตรการการดำเนินกิจกรรมที่มีผู้คนมากกว่า 30 คน

By |2020-04-28T08:57:12+00:00April 28th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือ ออกชี้แจงแนวทางและมาตรการการดำเนินกิจกรรม ที่มีผู้ร่วมงานมากกว่า 30 คน กรณีงาน ขาว-ดำ ชุมชนป่าเหียงพัฒนา เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID -19)  

27 04, 2020

งานป้องกันฯออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย

By |2020-04-28T03:24:37+00:00April 27th, 2020|ตำบลสุขภาวะ|

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9  

27 04, 2020

กองสาธารณะสุขฯดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2563

By |2020-04-28T09:22:20+00:00April 27th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

กองสาธารณสุขฯดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ ประจำปี  2563  ระหว่างวันที่  20-27  เมษายน  2563  

10 04, 2020

งานป้องกันฯติดป้ายรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 63

By |2020-04-29T04:02:12+00:00April 10th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ติดป้ายรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563  

10 04, 2020

ชี้แจงแนวทางและมาตรการดำเนินกิจกรรมที่มีผู้ร่วมงานมากกว่า 30 คน

By |2020-04-27T08:39:25+00:00April 10th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือ ออกชี้แจงแนวทางและมาตรการการดำเนินกิจกรรม ที่มีผู้ร่วมงานมากกว่า 30 คน กรณีงาน ขาว-ดำ ชุมชนสัมพันธ์พัฒนา และพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID -19)  

3 04, 2020

กองสาธารณสุขดำเนินการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

By |2020-04-03T09:19:45+00:00April 3rd, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (Covid-19) ตามทื่สาธารณะ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ    

Load More Posts