10 04, 2020

ชี้แจงแนวทางและมาตรการดำเนินกิจกรรมที่มีผู้ร่วมงานมากกว่า 30 คน

By |2020-04-27T08:39:25+00:00April 10th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือ ออกชี้แจงแนวทางและมาตรการการดำเนินกิจกรรม ที่มีผู้ร่วมงานมากกว่า 30 คน กรณีงาน ขาว-ดำ ชุมชนสัมพันธ์พัฒนา และพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID -19)  

3 04, 2020

กองสาธารณสุขดำเนินการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

By |2020-04-03T09:19:45+00:00April 3rd, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (Covid-19) ตามทื่สาธารณะ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ    

3 04, 2020

กองสาธารณสุขฯดำเนินการแจกหน้ากากผ้า

By |2020-04-03T08:53:56+00:00April 3rd, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

 ดำเนินการแจกหน้ากากผ้า ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทุกชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ( COVID-19)                        

2 04, 2020

ประชาสัมพันธ์การรับรู้สู่ชุมชน 11/63

By |2020-04-02T09:33:55+00:00April 2nd, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

เทศบาลตำบลวังเหนือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2563  

2 04, 2020

กองสาธารณสุข ดำเนินการป้องกันโรค บริเวณตลาดสดเทศบาลวังเหนือ

By |2020-04-02T09:17:27+00:00April 2nd, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,ผู้จัดการตลาดเทศบาลวังเหนือ ดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในสถานที่ประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก บริเวณตลาดสดเทศบาลวังเหนือ ขอให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้    

2 04, 2020

ประชาสัมพันธ์แนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีผู้ร่วมงานมากกว่า 30 คน

By |2020-04-02T08:48:25+00:00April 2nd, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมที่มีผู้ร่วมงานมากกว่า30คน (งานศพ งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID -19)  

Load More Posts