8 10, 2019

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็ก

By | 2019-10-08T04:17:46+00:00 October 8th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, บ้านหลังที่สองของน้องน้อย|

ประกาศรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีการศึกษา 2562 ขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ หรือโทรสอบถาม 054-279060 ในวันและเวลาราชการ  

26 09, 2019

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับงานป้องกัน ฯ ดำเนินโครงรณรค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย

By | 2019-10-08T04:32:33+00:00 September 26th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ, บ้านหลังที่สองของน้องน้อย|

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือดำเนินโครงการ รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยสร้างวินัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะ    

5 03, 2019

เทศบาลตำบลวังเหนือดำเนินโครงการทัศนศึกษา 2562

By | 2019-03-07T04:27:53+00:00 March 5th, 2019|บ้านหลังที่สองของน้องน้อย|

      ศพด.เทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการทัศนศึกษา "โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะให้เด็กน้อย" ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สถานีตำรวจภูธรวังเหนือ ,ชมรมผู้สูงอายุ และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวังเหนือ    

13 02, 2019

เทศบาลตำบลวังเหนืออบรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฯ

By | 2019-02-22T07:55:37+00:00 February 13th, 2019|บ้านหลังที่สองของน้องน้อย, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินการอบรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังเหนือ                  

25 12, 2018

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดงานโครงการกีฬาสี

By | 2018-12-27T02:59:32+00:00 December 25th, 2018|บ้านหลังที่สองของน้องน้อย|

"กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" และโครงการส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ "สุขสันต์วันปีใหม่" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ  

9 08, 2018

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

By | 2018-08-14T10:29:50+00:00 August 9th, 2018|บ้านหลังที่สองของน้องน้อย|

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ                                  

Load More Posts