22 09, 2017

ตกลงจ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกถนนเลียบสนามฟุตซอลชุมชนทรัพย์เจริญ หมู่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

By |2017-09-26T09:38:09+00:00September 22nd, 2017|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2560|

ตกลงจ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกถนนเลียบสนามฟุตซอลชุมชนทรัพย์เจริญ หมู่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ประกาศโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกถนนเลียบสนามฟุตซอลชุมชนทรัพย์เจริญ หมู่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปร5(แอสฟัลท์) ปร4(แอสฟัลท์) ผู้ชนะ(ถนนแอสฟัลท์)  

20 09, 2017

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนประชาภิรมย์

By |2017-09-26T09:20:02+00:00September 20th, 2017|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2560|

ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนประชาภิรมย์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปร 5 ปร.4(1) ปร.4(2) ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันประชาภิรมย์(ประปา) ผู้ชนะประปาประชาภิรมย์ ยกเลิก ประกาศผู้ชนะ ประปาประชาภิรมย์

22 08, 2017

ตกลงจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเสียงตามสายประจำชุมชนทรัพย์เจริญ

By |2017-09-26T09:43:51+00:00August 22nd, 2017|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2560|

ตกลงจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเสียงตามสายประจำชุมชนทรัพย์เจริญ ประกาศโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเสียงตามสายประจำชุมชนทรัพย์เจริญ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ มิใช้งานก่อสร้าง ปร.5 ปร.4 ผู้ชนะ(เสียงตามสาย)

21 08, 2017

ตกลงจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนสัมพันธ์พัฒนา

By |2017-09-26T09:49:10+00:00August 21st, 2017|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2560|

ตกลงจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนสัมพันธ์พัฒนา ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนสัมพันธ์พัฒนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปร 5 ปร4 ปร4(1) ผู้ชนะ (อาคารสัมพันธ์)