8 01, 2021

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติก ซอย 1,2และ4 ชุมชนขุนวังสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2021-01-08T03:53:50+00:00January 8th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวท

28 12, 2020

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติก ชุมชนสัมพันธ์พัฒนา (ต่อจากทางขึ้นโรงสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2020-12-28T08:51:27+00:00December 28th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวท

24 12, 2020

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติก ชุมชนแม่เฮียวสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2020-12-24T05:06:35+00:00December 24th, 2020|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผ

11 10, 2019

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯประจำประจำปีงบฯ2562 (ไตรมาสที่4)

By |2020-07-14T02:12:38+00:00October 11th, 2019|ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

ไตรมาส4ปี2562

24 07, 2019

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที่ 3

By |2020-07-13T12:18:09+00:00July 24th, 2019|ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

ไตรมาส3ปี2562

18 07, 2019

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการก่อสร้าง

By |2019-09-17T03:56:56+00:00July 18th, 2019|ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ  

Load More Posts