24 04, 2019

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายไตรมาส 1-2

By | 2019-04-24T07:10:54+00:00 April 24th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 1-2 รายงาน EG-p รายไตรมาส ที่ 1 ต.ค.61-ธ.ค. 61 รายงาน EG-p รายไตรมาส ที่ 2 ม.ค.62-มี.ค.62  

25 04, 2018

📢📢ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ📢📢 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงายจ้างทั่วไป

By | 2018-06-16T08:12:56+00:00 April 25th, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

📢📢ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ📢📢 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงายจ้างทั่วไป

12 03, 2018

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนขุนวังสามัคคี(ลำเหมืองกลางหน้าโรงสี) หมู่ 4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By | 2018-05-23T07:29:39+00:00 March 12th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนขุนวังสามัคคี(ลำเหมืองกลางหน้าโรงสี)e-bidding แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างคสล.ชุมชนขุนวังสามัคคี(ลำเหมืองกลางหน้าโรงสี)e-bidding แบบแจ้งเงื่อนไขใบแนบสรุปราคาก่อสร้าง คสล.ชุมชนขุนวังสามัคคี(ลำเหมืองกลางหน้าโรงสี)e-bidding ตาราง ปปช.(750,000) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

21 02, 2018

ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง

By | 2018-02-21T02:31:09+00:00 February 21st, 2018|ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560|

ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง2

20 02, 2018

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนขันหอมสัมพันธ์(ถนนเลียบน้ำวังหน้าบ้านนายอาร์ท) หมู่ 9 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

By | 2018-02-23T03:50:34+00:00 February 20th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนขันหอมสัมพันธ์ถนนเลียบน้ำวังหน้าบ้านนายอาร์ แบบแจ้งเงื่อนไขใบแนบสรุปราคาก่อสร้าง แบบสรุปค่าก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนขันหอมสัมพันธ์ถนนเลียบน้ำวังหน้าบ้านนายอาร์. ตาราง ปปช.(288,000)  

16 02, 2018

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี(เส้นเลียบน้ำวังบ้าน นายสามารถ) หมู่ 4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

By | 2018-02-23T03:49:24+00:00 February 16th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนทุ่งเป้าสามัคคีเส้นเลียบน้ำวังบ้านนายสามารถ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนทุ่งเป้าสามัคคีเส้นเลียบน้ำวังบ้านนายสามารถ แบบแจ้งเงื่อนไขใบแนบสรุปราคาก่อสร้างฯ ตาราง ปปช.(499,000)

Load More Posts