18 07, 2019

ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการก่อสร้าง

By |2019-09-17T03:56:56+00:00July 18th, 2019|ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ  

24 04, 2019

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายไตรมาส 1-2

By |2019-04-24T07:10:54+00:00April 24th, 2019|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 1-2 รายงาน EG-p รายไตรมาส ที่ 1 ต.ค.61-ธ.ค. 61 รายงาน EG-p รายไตรมาส ที่ 2 ม.ค.62-มี.ค.62  

3 10, 2018

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ต.ค.60 – 30 ก.ย.61)

By |2019-06-17T03:44:19+00:00October 3rd, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2561|

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างระจำปีงบประมาณ 2561

25 04, 2018

📢📢ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ📢📢 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงายจ้างทั่วไป

By |2018-06-16T08:12:56+00:00April 25th, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

📢📢ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ📢📢 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงายจ้างทั่วไป

12 03, 2018

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนขุนวังสามัคคี(ลำเหมืองกลางหน้าโรงสี) หมู่ 4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By |2018-05-23T07:29:39+00:00March 12th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนขุนวังสามัคคี(ลำเหมืองกลางหน้าโรงสี)e-bidding แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างคสล.ชุมชนขุนวังสามัคคี(ลำเหมืองกลางหน้าโรงสี)e-bidding แบบแจ้งเงื่อนไขใบแนบสรุปราคาก่อสร้าง คสล.ชุมชนขุนวังสามัคคี(ลำเหมืองกลางหน้าโรงสี)e-bidding ตาราง ปปช.(750,000) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

21 02, 2018

ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง

By |2018-02-21T02:31:09+00:00February 21st, 2018|ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560|

ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง2

Load More Posts