11 02, 2020

ปะกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ

By |2020-02-18T04:18:20+00:00February 11th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ, ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง|

เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลวังเหนือ เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ  จำนวน  3  ฉบับ   หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การเก็บขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอย

10 10, 2019

งานนิติการและกองช่าง ออกตรวจสอบรุกล้ำลำเหมืองสาธารณะ

By |2019-10-10T09:02:46+00:00October 10th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง|

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยงานนิติการและกองช่างออกตรวจสอบกรณีรุกล้ำลำเหมืองสาธารณะ  

30 07, 2019

งานนิติการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี 2562

By |2019-08-22T09:41:25+00:00July 30th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง|

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ.ป่าไผ่คันทรีลอดจ์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่        

10 07, 2019

งานนิติการเดินรณรงค์มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่น ฯ

By |2019-08-21T09:51:01+00:00July 10th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง|

ร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือ,อสม.ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ , โรงเรียนวังเหนือวิทยา และโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ เดินรณรงค์โครงการส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 (มาตรการเผ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน )      

Load More Posts