10 10, 2018

งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561

By |2018-10-29T07:22:17+00:00October 10th, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, รายงานการเงิน|

งบแสดงฐานะการเงิน 61 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินราบรับ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม หมายเหตุ 1 หมายเหตุ 2 หมายเหตุ 3 หมายเหตุ 4 หมายเหตุ 5 หมายเหตุ 6 หมายเหตุ 7 หมายเหตุ 8 หมายเหตุ 9 หมายเหตุ 9.1 หมายเหตุ 10 หมายเหตุ 11 หมายเหตุ 11.1

17 06, 2018

การประกาศสำเนารายงานแสดงฐานนะการเงินและรายงานต่าง ประจำปีงบประมาณ 2560

By |2018-09-01T02:50:56+00:00June 17th, 2018|รายงานการเงิน, ไม่จัดหมวดหมู่|

งบแสดงฐานะทางการเงิน2560