11 05, 2018

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ส่วนที่ 4

By |2018-05-11T09:07:49+00:00May 11th, 2018|เทศบัญญัติปี 2561|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

11 05, 2018

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ส่วนที่ 3

By |2018-05-11T09:05:38+00:00May 11th, 2018|เทศบัญญัติปี 2561|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

11 05, 2018

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ส่วนที่ 2

By |2018-05-11T08:50:29+00:00May 11th, 2018|เทศบัญญัติปี 2561|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

11 05, 2018

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ส่วนที่ 1

By |2018-05-11T08:51:22+00:00May 11th, 2018|เทศบัญญัติปี 2561|

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

20 10, 2017

เทศบัญญัติปีงบประมาณ 61

By |2018-11-20T09:04:26+00:00October 20th, 2017|เทศบัญญัติปี 2561|

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณป รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณป 1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณร รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ6เดือน ส่วนที่ 1