30 10, 2019

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยงานพัฒนาชุมชน

By | 2019-11-06T09:11:22+00:00 October 30th, 2019|โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุขอขอบคุณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ที่มาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการฝึกอบรมการสานตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติก วันที่ 22,29 ตุลาคม 2562 ณ. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ      

20 08, 2019

พัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรม โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย

By | 2019-08-21T09:05:11+00:00 August 20th, 2019|ตำบลสุขภาวะ, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

เทศบาลตำบลวังเหนือขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังเหนือ ที่มาให้ความรู้เกี่ยวการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไวรัสซิก้าจ้า  

1 08, 2019

เทศบาลตำบลวังเหนือรับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นฯ

By | 2019-08-15T08:28:51+00:00 August 1st, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

เทศบาลตำบลวังเหนือได้รับประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานดีเด่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และเข้าร่วมประกวดค่าว จ๊อย ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน ในงานมหกรรมของดีล้านนาภูมิปัญญาสูงวัย ในเขตภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  

23 07, 2019

เทศบาลตำบลวังเหนืออบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 (สมาธิชนะใจตนเอง)

By | 2019-08-16T04:38:25+00:00 July 23rd, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

เทศบาลตำบลวังเหนืออบรมหลักสูตร ชินนสาสมาธิ1 ( สมาธิชนะใจตนเอง) ณ.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ    

9 07, 2019

พัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรรม

By | 2019-08-22T02:15:54+00:00 July 9th, 2019|ข่าวเด่นประจำเดือน, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

ขอขอบคุณการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลวังเหนือ ที่ได้มาดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักธรรมะให้กับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ    

8 07, 2019

ศพอส.รับโลห์ประกาศเกียรติคุณ

By | 2019-08-22T03:33:04+00:00 July 8th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ( ศพอส.) ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ 1 ของจังหวัดลำปาง เพื่อเข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ในงาน Thailand Social Expo 2019 ณ. เมืองทองธานี เทศบาลตำวังเหนือ ขอขอบพระคุณทีมงานทุกคน ไ ด้แก่ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุวังเหนือ , โรงพยาบาลวังเหนือ , การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยวังเหนือ , อสม.วังเหนือ , วัดขันหอม , กู้ภัยวังเหนือ , ผู้นำชุมชน , ผู้ใหญ่บ้าน และพัฒนาสังคมจังหวัดลำปาง ที่ให้การสนับาสนุนด้านวิชการต่าง ๆ ด้วยดีตลอดมา  

Load More Posts