16 02, 2018

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนขันหอมสัมพันธ์(ซอยข้างร้านก๋วยเตี๋ยวริมวัง) หมู่ 9 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2018-02-23T03:35:43+00:00 February 16th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ไม่จัดหมวดหมู่|

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างคสล.ชุมชนขันหอมสัมพันธ์ ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวริมวัง แบบแจ้งเงื่อนไขใบแนบสรุปราคาก่อสร้าง คสล.ชุมชนขันหอมสัมพันธ์ ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวริมวัง แบบสรุปราคาก่อสร้างคสล.ชุมชนขันหอมสัมพันธ์ ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวริมวัง ตาราง ปปช.(154,000)

13 02, 2018

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2561 และเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2561

By | 2018-02-23T03:29:44+00:00 February 13th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ไม่จัดหมวดหมู่|

ประกาศเปลี่ยนแปลงเเผนจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

12 01, 2018

โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2018-01-18T08:29:48+00:00 January 12th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ไม่จัดหมวดหมู่|

โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกเลียบลานภูมิทัศน์ (ชุมชนทรัพย์เจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1.ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ 2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ 3.แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง ราคากลางค่าก่อสร้าง

9 10, 2017

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

By | 2017-10-16T08:38:44+00:00 October 9th, 2017|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ไม่จัดหมวดหมู่|

ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนปฏิบัติการจัดจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561

20 07, 2017

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตายในชุมชน

By | 2018-02-20T03:32:39+00:00 July 20th, 2017|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, ไม่จัดหมวดหมู่|

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตายในชุมชน  

30 06, 2017

รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารและผู้เสนอราคา เดือนมิถุนายน 2560

By | 2017-09-26T08:41:56+00:00 June 30th, 2017|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ไม่จัดหมวดหมู่|

รายชื่อผู้ขอรับซื้อเอกสารและผู้เสนอราคา เดือน มิถุนายน 2560

Load More Posts