15 03, 2019

กองสาธารณสุขฯดำเนินกิจกรรม”ลำปางสะอาด”

By | 2019-03-18T08:07:02+00:00 March 15th, 2019|ไม่จัดหมวดหมู่|

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กวาด-เก็บใบไม้บริเวณถนนเลียบแม่น้ำวังเพื่อแยกขยะแห้งทำปุ๋ยกองและลดการเผา ในกิจกรรม "ลำปางสะอาด"  

19 12, 2018

กองสาธารณสุข ฯ รณรงค์ลดการใช้

By | 2018-12-21T09:32:36+00:00 December 19th, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ, ไม่จัดหมวดหมู่|

เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับ รพ.วังเหนือ สำนักงานสาธารณสุขวังเหนือ กศน.วังเหนือร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ลำปางสะอาด ปราศจากโฟม” ณ บริเวณตลาดนัดวันพุธเพื่อให้ความรู้ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับโทษและอันตรายจากการใช้โฟมในการบรรจุอาหาร รวมถึงอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม    

18 12, 2018

โครงการขยายเครื่องเสียงในชุมชน ขุนวังสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By | 2018-12-27T04:07:35+00:00 December 18th, 2018|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ไม่จัดหมวดหมู่|

โครงการขยายเครื่องเสียงในชุมชนขุนวังสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการขยายเครื่องเสียงในชุมชนขุนวังสามัคคี ประกาศผู้ชนะโครงการขยายเครื่องเสียงในชุมชนขุนวังสามัคคี    

18 10, 2018

เทศบาลตำบลวังเหนือแนะนำขั้นตอนการกำจัดขยะอินทรีย์

By | 2018-10-19T04:17:14+00:00 October 18th, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ, ไม่จัดหมวดหมู่|

เทศบาลตำบลวังเหนือ แนะนำขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้ เพื่อเป็นการลดขยะในครัวเรือน          

28 09, 2018

เทศบาลตำบลวังเหนือดำเนินโครงการปล่อยพันธุ์ปลา

By | 2018-10-01T08:10:48+00:00 September 28th, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, ไม่จัดหมวดหมู่|

เทศบาลตำบลวังเหนือได้ดำเนินการโครงการปล่อยพันธ์ปลาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2561

Load More Posts