สภาพทั่วไป 2018-05-06T09:51:25+00:00

ลักษณะที่ตั้ง

อาณาเขต
เขตการปกครอง
มีพื้นที่

2.71

ตารางกิโลเมตร

เขตการปกครอง

อาณาเขตทางทิศเหนือ

ติดต่อกับ ตำบลวังเหนือ ลำเหมืองแม่เฮียว องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ

อาณาเขตทิศใต้

ติดต่อกับ ตำบลวังเหนือ บ้านแพะใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ

อาณาเขตทิศตะวันออก

ติดต่อกับ ตำบลวังเหนือ แม่น้ำวัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย

อาณาเขตทิศตะวันตก

ติดต่อกับ ตำบลวังเหนือ บ้านแพะ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ