Loading...
หน้าแรก 2019-04-07T10:20:30+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

กองสาธารณสุขฯออกตรวจร้านค้า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการออกตรวจสอบสถานที่สะสมอาหาร/สถานที่จำหน่ายอาหารและ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ สส.

เทศบาลตำบลวังเหนือขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือเดินรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง

 เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับ โรงพยาบาลวังเหนือ สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับ โรงพยาบาลวังเหนือ สาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ,กศน.อำเภอวังเหนือ [...]

กองสาธารณะสุขออกรณรงค์กิจกรรม 3 ข

 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกิจกรรม 3 ข ออกเก็บขยะพลาสติกร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมโครงการกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค

 ร่วมโครงการกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรคและความพิการซ้ำซ้อน ณ.ชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือ

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี ,ชุมชนขุนวังสามัคคี,ชุมชน ทรัพย์เจริญ , ตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือและชุมชนแม่เฮียวสามัคคี

งานนิติการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ [...]

กองสาธารณสุขดำเนินกิจกรรม 3 ข

ดำเนินกิจกรรม 3 ข.ออกรวบรวมขยะพลาสติกตามร้านค้าในพื้นที่ เทศบาลตำบลวังเหนือที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว   [...]

งานป้องกัน ฯ ดำเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ณ.วัดแม่เฮียว  

เทศบาลตำบลวังเหนืออบรมหลักสูตรชินนสาสมาธิ 1 (สมาธิชนะใจตนเอง)

เทศบาลตำบลวังเหนืออบรมหลักสูตร ชินนสาสมาธิ1 ( สมาธิชนะใจตนเอง) ณ.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความคิดเห็นล่าสุด

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ