Loading...
หน้าแรก 2018-07-18T17:20:21+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อต่อต้านและยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนและป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

👧👦เทศบาลตำบลวังเหนือ👧👦 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อต่อต้านและยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนและป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์👦👧

เดินรณรงค์เนื่องในวันอสม. ประจำปี2561

👩‍🔬👨‍🔬อสม.เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับ🙆‍♂️🙆‍♀️เทศบาลตำบลวังเหนือ  🚭🚭🚶‍♂️🚶‍♀️ศปง.ยาสูบเทศบาลตำบลวังเหนือ 🚶‍♂️🚶‍♀️ เดินรณรงค์เนื่องในวันอสม. ประจำปี2561 [...]

โครงการเพาะเห็ดโคน เห็ดฟาง ในโฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย

กศน.ตำบลวังหนือร่วมเทศบาลตำบลวังเหนือ จัดโครงการเพาะเห็ดโคน เห็ดฟาง ในโฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย #ขอขอบคุณกศน.ตำบลวังหนือเเละวิทยากร [...]

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทุกชุมชน  ด้านการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ “3Rs-ประชารัฐ”

เทศบาลตำบลวังเหนือ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทุกชุมชน ด้านการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ "3Rs-ประชารัฐ" SAMSUNG [...]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ (MOU) ประจำปี พ.ศ.2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ประจำปี พ.ศ.2561 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ การป้องและบรรเทาปัญหาสาธาราณภัย [...]

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่างให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่          [...]

กองช่าง ให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

เทศบาลตำบลวังเหนือ ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตัดกิ่งไม้ถนนเลียบฝายน้ำล้น ชุมชนขันหอมสัมพันธ์ [...]

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในรับผิดชอบ

เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ ในเขตรับผิดชอบ คือ ซ่อมไฟฟ้าในตลาดสด , [...]

งานพัฒนาชุมชน ดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนเข้มแข็งเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลตำบลวังเหนือได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนเข้มแข็งเพื่อเศรษฐกิจ พอเพียง ฝึกอบรมการทำไข่เยี่ยวม้า ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแพะใต้พัฒนา  [...]

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

เทศบาลตำบลวังเหนือ ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในเขตรับผิดชอบ        [...]

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความคิดเห็นล่าสุด

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ