Loading...
หน้าแรก2019-04-07T10:20:30+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

พัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรรม

ขอขอบคุณการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลวังเหนือ ที่ได้มาดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักธรรมะให้กับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ    

กองสาธารณสุขฯออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ [...]

กองสาธารณสุขฯออกตรวจร้านค้า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการออกตรวจสอบสถานที่สะสมอาหาร/สถานที่จำหน่ายอาหารและ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ สส.

เทศบาลตำบลวังเหนือขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [...]

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองช่าง ประชาสัมพันธ์โครงการ”แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี2562″

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำโครงการ "แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562 [...]

งานนิติการและกองช่าง ออกตรวจสอบรุกล้ำลำเหมืองสาธารณะ

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยงานนิติการและกองช่างออกตรวจสอบกรณีรุกล้ำลำเหมืองสาธารณะ  

งานป้องกันและกองช่างออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย

ทศบาลตำบลวังเหนือ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและกองช่าง ออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ณ ชุมชนป่าเหียงพัฒนา

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความคิดเห็นล่าสุด

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ