Loading...
หน้าแรก 2018-07-18T17:20:21+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

งานกองสาธารณะสุขฯพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ห้วงเดือนมิถุนายน ผ่านมาเทศบาลตำบลวังเหนือได้พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและไวรัสซิกา ในเขตชุมชนขุนวังสามัคคี , ชุมชนทรัพย์เจริญ [...]

บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ 2561

เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอเเสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ ที่จบการศึกษาในปีนี้ ท่านคนค่ะ

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อต่อต้านและยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนและป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

👧👦เทศบาลตำบลวังเหนือ👧👦 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อต่อต้านและยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนและป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์👦👧

เดินรณรงค์เนื่องในวันอสม. ประจำปี2561

👩‍🔬👨‍🔬อสม.เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกับ🙆‍♂️🙆‍♀️เทศบาลตำบลวังเหนือ  🚭🚭🚶‍♂️🚶‍♀️ศปง.ยาสูบเทศบาลตำบลวังเหนือ 🚶‍♂️🚶‍♀️ เดินรณรงค์เนื่องในวันอสม. ประจำปี2561 [...]

โครงการเพาะเห็ดโคน เห็ดฟาง ในโฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย

กศน.ตำบลวังหนือร่วมเทศบาลตำบลวังเหนือ จัดโครงการเพาะเห็ดโคน เห็ดฟาง ในโฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย #ขอขอบคุณกศน.ตำบลวังหนือเเละวิทยากร [...]

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุข ฯประชุมคณะกรรมการ ฯ (สปสช.)

   เทศบาลตำบลวังเหนือประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวังเหนือ  

งานป้องกันฯออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ สูบบ่อน้ำ สำหรับใช้ในการอุปโภค - บริโภค [...]

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

 เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับปกครองอำเภอวังเหนือและองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พัฒนาถนนสายวังเหนือ - พะเยา  

งานป้องกันออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดสุสานเทศบาลตำบลวังเหนือ  

กองสาธารณสุขฯพ่นหมอกควันป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก

 เทศบาลตำบลวังเหนือ ทำการพ่นหมอกควันป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก บริเวณบ้านพักครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา เนื่องจากได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลวังเหนือ              [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือดำเนินโครงการปล่อยพันธุ์ปลา

เทศบาลตำบลวังเหนือได้ดำเนินการโครงการปล่อยพันธ์ปลาพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2561

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความคิดเห็นล่าสุด

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ