Loading...
หน้าแรก 2018-07-18T17:20:21+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมข่วงละอ่อนเตียว

เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอเชิญเด็ก,เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือ จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

กองสาธารณะสุขรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561ชุมชนขุนวังสามัคคี ได้ดำเนินการเรื่องถังขยะกำจัด  [...]

20เครือข่ายสร้าง20นวัตกรรม20ท้องถิ่น

🌺🏵20เครือข่ายสร้าง20นวัตกรรม20ท้องถิ่น🐲🐜 😁😊การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกิจกรรมเด่น&และการพัฒนานวัตกรรมควบคุมการบริโภคยาสูบ☺😎 เทศบาลตำบลวังเหนือ​ ลำปาง วันที่  [...]

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

 ตัดหญ้าและกวาดทำความสะอาดบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 5 ในกิจกรรม "ลำปางสะอาด"  

เทศบาลตำบลวังเหนือมอบบ้านตามโครงการลำปางปันสุข

เทศบาลตำบลวังเหนือได้รับเกียรติจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ร่วมมอบบ้านให้กับ นางคำนวณ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือมอบบ้านตามโครงการลำปางปันสุข

เทศบาลตำบลวังเหนือได้รับเกียรติจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ร่วมมอบบ้านให้กับ นางคำนวณ [...]

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ

 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ ขอขอบพระคุณ คุณกรพินธุ์ วงศ์เจริญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง [...]

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี  

เทศบาลตำบลวังเหนือจัดโครงการกีฬาเยาวชนและกีฬาชุมชนสัมพันธ์

 เทศบาลตำบลวังเหนือดำเนินโครงการกีฬาเยาวชนและกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลวังเหนือ      

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความคิดเห็นล่าสุด

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ