Loading...
หน้าแรก 2018-07-18T17:20:21+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

เทศบาลตำบลวังเหนือ จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

กองสาธารณะสุขรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561ชุมชนขุนวังสามัคคี ได้ดำเนินการเรื่องถังขยะกำจัด  [...]

20เครือข่ายสร้าง20นวัตกรรม20ท้องถิ่น

🌺🏵20เครือข่ายสร้าง20นวัตกรรม20ท้องถิ่น🐲🐜 😁😊การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกิจกรรมเด่น&และการพัฒนานวัตกรรมควบคุมการบริโภคยาสูบ☺😎 เทศบาลตำบลวังเหนือ​ ลำปาง วันที่  [...]

งานกองสาธารณะสุขฯพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ห้วงเดือนมิถุนายน ผ่านมาเทศบาลตำบลวังเหนือได้พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและไวรัสซิกา ในเขตชุมชนขุนวังสามัคคี , ชุมชนทรัพย์เจริญ [...]

บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ 2561

เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอเเสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ ที่จบการศึกษาในปีนี้ ท่านคนค่ะ

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อต่อต้านและยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนและป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

👧👦เทศบาลตำบลวังเหนือ👧👦 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อต่อต้านและยุติความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนและป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์👦👧

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี2561

คณะผู้บริหาร,พนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกันพัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.5

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกันพัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 5    

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าชุมชนสัมพันธ์พัฒนา , ชุมชนขุนวังสามัคคี และชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี [...]

กองสาธารณสุขเชิญชวนบริจาคหลอดน้ำพลาสติก

เทศบาลตำบลวังเหนือขอเชิญชวนร่วมบริจาคหลอดน้ำพลาสติก เพื่อนำมาใช้ทำหมอนให้กับผู้ป่วยติดเตียงเพื่อเป็นการลดแผลกดทับ - ลดขยะรักษ์โรค สามารถบริจาคได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบซ่อมไฟฟ้าชุมชนประชาภิรมย์  

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนประชาภิรมย์( 3 จุด) และชุมชนแม่เฮฺียวสามัคคี

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความคิดเห็นล่าสุด

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ