Project Description

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลบ้านฮ่าง ต.วังเเก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง  

ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลวังแก้ว  

เเละชมรมผู้สูงอายุรักษ์สมุนไพรตำบลวังเเก้ว  

เข้าศึกษาดูงาน #โฮงเฮียนป้ออุ้ยเเม่อุ้ย ทต.วังเหนือ