ประชุมพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ 2017-06-13T07:40:09+00:00

Project Description

ประชุมพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด

เทศบาลตำบลวังเหนือ

เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการตลาด

 

👵👴👶👵👴👶👵👴👶👵👴