Loading...
หน้าแรก2019-04-07T10:20:30+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 11-12 [...]

กองสาธารณสุขออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลวังเหนือและอสม. ออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ เขตเทศบาลตำบลวังเหนือ  

พัฒนาชุมชนอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟางในตระกร้า

 ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ( อบรมการเพาะเห็ดฟางในตระกร้า [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือรับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่นฯ

เทศบาลตำบลวังเหนือได้รับประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานดีเด่นที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และเข้าร่วมประกวดค่าว จ๊อย ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน [...]

งานนิติการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ [...]

งานป้องกัน ฯ ดำเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ณ.วัดแม่เฮียว  

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง

ประกาศสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง [...]

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินกิขกรรม 3 ข

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรม 3ข. รวบรวมขยะพลาสติก ร้านค้าชุมชนในพื้นที่ๆเข้าร่วมโครงการ

ประชาสัมพันธ์การรับรู้สู่ชุมชน 3/63

เทศบาลตำบลวังเหนือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2563  

ดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 11-12 [...]

กองสาธาราณสุขและสิ่งแวดล้อมเดินรณรงค์ เรื่องการบริโภคลดหวาน มัน เค็มและการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ เรื่องการบริโภคลดหวาน มัน [...]

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความคิดเห็นล่าสุด

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ