Loading...
หน้าแรก2023-05-08T05:25:17+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ที่เข้ามาร่วมตรวจสภาพพื้นที่เพื่อขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า

เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) [...]

ภาพข่าวเทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2565

ภาพข่าวเทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2565 [...]

ทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์การหยุดให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย ในวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566

ทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์การหยุดให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย ในวันที่ 4-7 [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เทศบาลตำบลวังเหนือ ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ [...]

ภาพข่าว เทศบาลตำบลวังเหนือ มอบกระเบื้องให้กับผู้ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ภาพข่าว เทศบาลตำบลวังเหนือ มอบกระเบื้องให้กับผู้ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 26 [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือ มอบกระเบื้องให้กับผู้ประสบวาตภัย

นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้งานป้องกันฯ และกองช่างออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือ มอบกระเบื้องให้กับผู้ประสบวาตภัย [...]

ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเยาวชน

ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเยาวชน [...]

ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

เทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง วันที่ [...]

ภาพข่าวเทศบาลตำบลวังเหนือและประชาชน ร่วมตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2566

ภาพข่าวเทศบาลตำบลวังเหนือและประชาชน ร่วมตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นและมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NoGift Policy ) ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลวังเหนือประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นและมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NoGift Policy ) [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ

Go to Top